Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej

Scenariusz I Komunii św.

Scenariusz  Uroczystej I Komunii  24 Maja 2015
1.    Zbiórka dzieci i ustawienie przed kościołem.
2.    Ks. Proboszcz wita dzieci.
3.    Pokropienie dzieci woda święconą
PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
I dziecko
W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej,
 gdy mamy przyjąć do serca Boga.
Co złego było już nie pamiętaj Ojcze kochany i Matko droga.
II dziecko
Wznieście swe dłonie błogosławiące,
 naznaczcie krzyżem wasze pociechy,
by serca nasze były gorące, by uciekały precz od nas grzechy.

/wszystkie dzieci razem/
Błogosław Ojcze, błogosław Matko dłońmi swoimi,
Bo dzisiaj Chrystusa chcę przyjąć do serca razem z wiernymi

K. Niech rodzice włożą ręce na głowy swych dzieci.
/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/

Błogosławieństwo Twojego Ojca  
Niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia.
W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.  Amen
Błogosławieństwo twojej Matki niech  idzie z Tobą
Przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką
W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.  Amen

Wejście do kościoła przy pieśni:
Chwalcie łąki umajone
Śpiew na wejście
Po rozpoczęciu Mszy – po znaku krzyża :
Prośba  dzieci o I komunię
1 dziecko.
Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany
Dzień Pierwszej komunii od Boga nam dany.
Cicho, cichutko!
Zbawiciel z nieba już schodzi  w gości…
Szczęśliwa chwila, radosny dzionek!
Idzie bóg źródło miłości!
2 dziecko.
Kochany Jezu!
Czy przyjdziesz do mnie?
Przyjdź!  Ja tak czekam …
Tęsknię ogromnie.
Już bardzo chciałbym zobaczyć Ciebie!
Choć jesteś w Świętym ukryty chlebie,
Ja Ciebie poznam! Serce otworzę,
Klęknę przed Tobą,
Jezu, mój Boże!

Prośba rodziców: matka, ojciec.
Chwała na wysokości Bogu
Oracja
I Czytanie
Psalm
II czytanie
Aklamacja – Alleluja .
Ewangelia
Homilia –
Wyznanie wiary
K. Drogie dzieci, w czasie tej Mszy Świętej macie po raz pierwszy posilić się Najświętszym Ciałem Pana Jezusa. Potwierdźcie więc wobec waszych rodzin, zaproszonych gości i wszystkich tu obecnych, że czynicie to z głęboką wiarą.
Pytam każdego z Was.
K. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i ziemi?
Dz.   Wierzę.
K. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Dz. Wierzę.
K. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Dz. Wierzę
K. Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Dz. Amen.
Modlitwa powszechna
1.         Panie Jezu , który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem polecamy Ci naszego Ojca świętego Franciszka, spraw, by Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy...
2.         Pragniemy, być wierni religii naszych przodków i dlatego prosimy:
niech Maryja Matka będzie wzorem Macierzyństwa, wiary i miłości dla każdej obecnej tu matki, a wszyscy ojcowie, wsparci łaską Najlepszego Ojca, niech stoją na straży prawdziwych wartości, pielęgnują je i przekazują swoim dzieciom.
       Ciebie prosimy....             
3.         Módlmy się za nasze dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Komunię św., aby dzisiejsze spotkanie z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, stało się dla nich początkiem prawdziwej przyjaźni. Ciebie prosimy...
4.         Módlmy się za naszych kochanych rodziców
- „pierwszych i najważniejszych wychowawców” niech Chrystus Pan będzie im siłą i wzorem Nauczyciela. Ciebie prosimy...
5.         Módlmy się za naszych kapłanów, wychowawców i katechetów, aby Pan Jezus swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w doprowadzenie nas do Eucharystycznego stołu. Ciebie prosimy...
6.         Polecamy Ci Panie naszych rodziców chrzestnych, dziadków i wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością.
 Ciebie prosimy...                       
7       Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy posileni Ciałem i Krwią naszego Pana, tworzyli jedną wielką rodzinę. Ciebie prosimy...
   PROCESJA Z DARAMI

Ofiarowanie
Obrzędy Komunii
śpiew lub delikatny podkład muzyczny

Pieśni: kiedyś o Jezu ,Idzie mój Pan, Pan Jezus już się zbliża itp
Śpiew samych dzieci piosenki ”Uroczysty dzień komunii”

Modlitwa po komunii
Podziękowanie Panu Jezusowi:
Dziecko1.
WITAM CIĘ JEZU KOCHANY, Z NAJWIĘKSZĄ DZIECIĘCĄ RADOŚCIĄ,
JESTEŚ JUŻ W MOIM SERCU, Z PRAWDZIWA BOŻĄ MIŁOŚCIĄ.
WZIĄŁEŚ MNIE SWOJE DZIECKO, W RAMIONA NAJŚWIĘTSZE,
I KARMISZ SAMYM SOBĄ, DLA MNIE TO SZCZĘŚCIE NAJWIĘKSZE.
DZIECKO 2
KOCHAM CIĘ JEZU MOCNO, JAK DZIECKO KOCHAĆ UMIE,
WIERZĘ I UFAM TOBIE, TY MNIE JEZU ROZUMIESZ.
DZISIAJ Z NAJWIĘKSZĄ POKORĄ, PRZED TOBĄ UPADAM,
PRZYJMIJ JEZU KOCHANY PODZIĘKĘ, KTÓRĄ CI SKŁADAM.
DZIECKO 3
DZIĘKUJĘ JEZU SERDECZNIE, ZA PIERWSZĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ,
ŻE OTWORZYŁEŚ MI NIEBO SWĄ MOCĄ NIEPOJĘTĄ
DZIĘKUJĘ CI, JEZU ZA PACIERZ, ZNAK KRZYŻA I NOWY TESTAMENT,
A NADE WSZYSTKO DZIĘKUJĘ ZA PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT.

PODZIĘKOWANIE KSIĘŻOM
DZIECKO 1
CZCIGODNI KSIĘŻA, DZIĘKUJEMY WAM
ZA PRACĘ, TRUD, STARANIE
ABY BÓG W HOSTII BYŁ OD DZIŚ
NASZEGO ŻYCIA PANEM.DZIECKO 2
DZIĘKUJEMY ZA PRAGNIEŃ WIELKI WKŁAD,
AŻEBY ON KRÓLOWAŁ,
DZIĘKI ZA TROSKĘ, SŁUŻBĘ MU,
ZA EWANGELII SŁOWA.

PODZIĘKOWANIE RODZICOM
DZIECKO 1
DZIĘKUJEMY WAM RODZICE KOCHANI I MILI,
ŻEŚCIE NAS PACIERZA PIERWSI NAUCZYLI
ZA SKARB NASZEJ WIARY, ZA GORĄCE SERCE,
ZA CODZIENNĄ TROSKĘ I STRUDZONE RĘCE
DZIECKO2
NIECH DOBRY BÓG WAM WYNAGRODZI,
WSPIERA ŁASKĄ W KAŻDEJ POTRZEBIE
OBDARZY RADOŚCIĄ NA ZIEMI I SZCZĘŚCIEM W NIEBIE
PODZIĘKOWANIE POZOSTAŁYM
DZIECKO 1
ŻEBY DZISIAJ BYŁO PIĘKNIE,
TAK DOSTOJNIE I ODŚWIĘTNIE,
WIELE NA TO SIĘ ZŁOŻYŁO,
WIELU LUDZI SIĘ TRUDZIŁO
ZA TĘ CHWILĘ, ZA TEN DZIEŃ
ZA TĘ RADOŚĆ CO CZUJEMY
SERDECZNIE WAM WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY!

Pieśń dla Rodziców- Dziękuję wam

Podziękowanie Rodzicom chrzestnym, podziękowanie Gościom


Podziękowanie od Rodziców

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.
Tobie Księże Proboszczu – Ojcze parafii  dziękujemy za  radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom, serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze.
Prosimy Was o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości  
Bożej na większą chwałę Bożą.
Błogosławieństwo na rozesłanie

Śpiew na zakończenie My chcemy Boga