Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej

Zbiórka dotycząca zakupu nagłośnienia w Kościele.

Łącznie na ten cel zebrano kwotę 17 559,00 zł.
Sfinansowanie tak poważnej inwestycji możliwe było dzięki ogromnej ofiarności Parafian
i przyjaciół Parafii Matki Bożej Częstochowskiej zarówno podczas festynu parafialnego z którego dochód wyniósł - 12 039,00 zł oraz zbiórek dokonywanych przez członków Rady Parafialnej - 5 520,00 zł.  

Dodatkowo Rada Parafialna pozyskała z różnych inicjatyw podejmowanych w ciągu roku kwotę 5 960,00 zł, która przeznaczona zostanie na dalsze prace związane
z wykończeniem Prezbiterium naszej Świątyni.

Środki te pozyskano z następujących inicjatyw:
1) dochód z zabawy karnawałowej – 1 190,00 zł,
2) sprzedaż palm Wielkanocnych – 470,00 zł,
3) sprzedaż ciast na różne okoliczności – 2 930,00 zł,
4) środki pozostałe po zakupie farby, którą pomalowano wnętrze  Kościoła – 370,00 zł,
5) pozostałe wpłaty życzliwych osób – 1 000,00 zł.

Za wszelkie przejawy życzliwości i hojności za strony Państwa, Rada Parafialna składa serdeczne podziękowanie.