Parafia
Matki Bożej Częstochowskiej

Krótka historia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy.

    Parafia Matki Bożej Częstochowskiej  powstała dzięki staraniom ks. Tadeusza Łączyńskiego z wydzielonego terytorium parafii św. Ap Piotra i Pawła. Na mocy dekretu Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej z dn. 27.09.1985 r. uzyskała status Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego. Do posługi duszpasterskiej oddelegowano ks. Jana Gacka.

    Dekretem z dnia 03.05.1988 r. erygowano rzymskokatolicką parafię p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy. Pierwszym proboszczem mianowano ks. Jana Gacka.

    Kolejnym proboszczem 01.09.1990 został mianowany ks. Maciej Józefowicz.

    Po powołaniu 25.03. 1992 r. Diecezji Legnickiej proboszczem w dn. 30.06. 1992 r. został mianowany ks. dr Stefan Regmunt. Po utworzeniu Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Stefan Regmunt został mianowany Rektorem Seminarium a proboszczem parafii mianowano ks. Macieja Wesołowskiego. W roku 1995 ks. dr Stefan Regmunt został Biskupem pomocniczym Diecezji Legnickiej.

    W roku 1998 proboszczem został mianowany ks. dr Dominik Drapiewski, który pełnił obowiązki do 23.06. 2008 r. Od tego dnia proboszczem został mianowany ks. Andrzej Tomaszewski, jak do tej pory najkrócej urzędujący proboszcz. Po trzech dniach od objęcia parafii udał się do Biskupa Legnickiego i przedstawił swoje powody rezygnacji,  które zostały przyjęte. Dekretem Biskupa Legnickiego w miejsce ks. Tomaszewskiego mianowano proboszczem ks. dr Jana Dziewulskiego z dniem 30.06.2008 r. Nowy proboszcz objął kanonicznie parafię w dn. 29.06.2008 w obecności Dziekana Dekanatu Legnica Zachód ks. dr hab. Stanisława Araszczuka na mszy św. o godz. 13.00. W pełnieniu posługi duszpasterskiej wspierał proboszcza wikariusz ks. Janusz Wilk od 25.08.2008 r. ( wcześniej od 2004 r. wikariusz parafii św. Wojciecha w Lubinie) a od 26 czerwca 2011 do 2 lipca 2012 ks. Artur Kaproń. Po odwołaniu ks. Kapronia  ks. Proboszcz sam pełni obowiązki duszpasterskie.

  W niedziele i święta pomagają księża: Maciej Józefowicz, Jan Czachor, Stanisław Stróżyński i ojcowie Franciszkanie z klasztoru przy ul. Rataja w Legnicy- o. Damian, o. Stanisław, o. Paweł.

Od czerwca 2014 r. w parafii pracuje wikariusz ks. Bogdan Bednarczyk i razem z ks. Maciejem Józefowiczem wspiera proboszcza w pracy duszpasterskiej. Ponadto w wybranym zakresie pomaga emeryt ks. Jan Czachor.

Od czerwca 2015 do czerwca 2017 pracował ks. Krzysztof Paszkiewicz.

24 czerwca 2018 r. po 10 latach został odwołany ks. Jan Dziewulski. Również ks. Maciej Józefowicz po 5 latach przestał pełnić posługę duszpasterską w parafii.    Nowym proboszczem ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski mianował ks. Dariusza Pudełko a wikariuszem Kamila Bulandę.